..::::++ ระบบบริหารงานหลักสูตรออนไลน์ (Online Curriculum Management System) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ++:::::..

 Home
 ตารางเรียน  Group  ตารางสอน  ตารางเรียนรายกลุ่ม  ตารางพื้นที่  แผนการเรียน  หลักสูตรรายวิชา  บุคลากร   
  Download  การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
ข่าวประกาศ
 
    จัดตารางเรียน คลิ๊กเลย
2014-09-07 18:35:38
   กำหนดการ เปิดระบบจัดตารางเรียน ตารางสอน Online
2014-09-07 18:19:01

กระทู้ :: เรียงลำดับโดยกระทู้ที่ตอบล่าสุดก่อน
ยังไม่มีคำถาม


 ครู เจ้าหน้าที่ : 0
 บุคคลทั่วไป Online
54.156.39.245
46.229.168.145
54.36.148.116
46.229.168.137
54.36.148.240
46.229.168.132
54.36.148.196
46.229.168.131
46.229.168.146
54.36.148.108
46.229.168.136
66.249.64.75
46.229.168.154
46.229.168.147
66.249.64.73
46.229.168.137
46.229.168.150
46.229.168.135
223.24.159.109
46.229.168.141
46.229.168.138
64.233.173.168
46.229.168.136
46.229.168.148
46.229.168.137
46.229.168.130
46.229.168.135
46.229.168.151
46.229.168.143
46.229.168.141
46.229.168.144
54.36.148.85
46.229.168.133
46.229.168.141
46.229.168.145
46.229.168.145
46.229.168.140
46.229.168.144
46.229.168.134
54.36.148.138
46.229.168.149
54.36.149.10
46.229.168.137
54.36.148.185
46.229.168.142
46.229.168.139
46.229.168.137
46.229.168.145
46.229.168.144
54.36.149.96
54.36.148.96
46.229.168.129
46.229.168.144
54.36.148.42
46.229.168.136
54.36.149.14
46.229.168.133
54.36.149.32
46.229.168.135
46.229.168.140
54.36.148.143
46.229.168.148
54.36.148.63
46.229.168.147
46.229.168.140
54.36.148.17
180.180.51.124
46.229.168.152
46.229.168.152
46.229.168.137
54.36.148.12
54.36.148.26
46.229.168.147
207.46.13.35
207.46.13.35
46.229.168.144
54.36.149.76
40.77.167.180
40.77.167.180
66.249.64.71
46.229.168.139
64.233.173.18
46.229.168.132
64.233.173.166
54.36.148.242
46.229.168.148
46.229.168.151
 PocketPC Online

.::วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000::.
.::หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047 หมายเลขโทรสาร (045) 261077::.
.:::+++ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี +++:::.